Cy Boord

Naam
Cy Boord
Pseudoniem
geen
Geboren
te
Overleden
te

Cy Boord Cy Boord geeft aan het begin van de Hangout (Zie Deconversie, argumentatief, 1) aan baptist te zijn. In de exempla komt hij niet over als iemand die diep over zijn geloof heeft nagedacht, hij is geen apologeet. Hij beleeft zijn geloof niet op een dergelijk niveau en is niet gewend dat het aan kritische vragen wordt blootgesteld. Hij is, mede doordat hij in de minderheid is, in het debat een beetje de underdog die in de valstrik van Brooks en kornuiten is gelopen.

Ironisch is wel dat baptisten wederdopers zijn. Zij dopen alleen volwassenen die voor hun geloof hebben gekozen. In feite is dat een hernieuwde bekering en daarmee onstaat een interessante parallel met deconversie als religiekritiek.

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki