Revision [744]

Last edited on 2014-01-18 13:45:20 by inhoudenvorm
Additions:
Caritas Pirckheimer kreeg bij haar geboorte, op 21 maart in Eichstätt, de naam Barbara Pirckheimer. Zij was het oudste kind van de patriciër Johannes Pirckheimer en zijn vrouw. Na Barbara kregen zij nog elf kinderen, waaronder de bekende humanist Willibald Pirckheimer (1470-1530). In de familie Pirckheimer waren geleerdheid en onderwijs belangrijk in de opvoeding. Op twaalfjarige leeftijd ging Barabara naar de kloosterschool van de Neurenbergse Clarissen van het St. Klara klooster. Dit klooster was een rijke instelling, bedoeld voor de dochters van rijke patriciërsfamilies. Op haar achttiende trad Barbara in het klooster en nam zij de kloosternaam Caritas aan. Na haar eigen tijd als novice werd ze leermeesteres van de novicen en de scholieren van het klooster. In 1503 werd ze gekozen als de abdis van het klooster. Caritas’ broer Willibald was een vooraanstaand figuur in humanistische kringen en hij prees zijn zuster onder zijn humanistenvrienden. Caritas zelf schreef ook brieven met humanisten, zoals met Sixtus Tucher (1459 –1507) en Conrad Celtis (1459-1508) en Desiderus Erasmus prees Cartias om haar geleerdheid. Kenmerkend voor haar geleerdheid was haar overtuiging dat deze in dienst van het christelijk geloof diende te staan. Ondanks haar activiteiten binnen humanistische kringen is Caritas Pirkcheimer vooral bekend geworden vanwege haar strijd voor het behoud van haar klooster. Een strijd die voornamelijk bekendheid heeft verworven dankzij de overlevering van het manuscript Die Denkwürdigkeiten. Ondanks dat steeds meer kloosters door Lutheraanse overheden gesloten werden, zou het St. Klara klooster Caritas overleven. Caritas Pirckheimer werd zesenzestig jaar en stierf op 19 augustus 1532, zij was toen bijna dertig jaar abdis geweest.
Deletions:
Caritas Pirckheimer kreeg bij haar geboorte, op 21 maart in Eichstätt, de naam Barbara Pirckheimer. Zij was het oudste kind van de patriciër Johannes Pirckheimer en zijn vrouw. Na Barbara kregen zij nog elf kinderen, waaronder de bekende humanist Willibald Pirckheimer (1470-1530). In de familie Pirckheimer waren geleerdheid en onderwijs belangrijk in de opvoeding. Op twaalfjarige leeftijd ging Barabara naar de kloosterschool van de Neurenbergse Clarissen van het St. Klara klooster. Dit klooster was een rijke instelling, bedoeld voor de dochters van rijke patriciërsfamilies. Op haar achttiende trad Barbara in het klooster en nam zij de kloosternaam Caritas aan. Na haar eigen tijd als novice werd ze leermeesteres van de novicen en de scholieren van het klooster. In 1503 werd ze gekozen als de abdis van het klooster. Caritas’ broer Willibald was een vooraanstaand figuur in humanistische kringen en hij prees zijn zuster onder zijn humanistenvrienden. Caritas zelf schreef ook brieven met humanisten, zoals met Sixtus Tucher (1459 –1507) en Conrad Celtis (1459-1508) en Desiderus Erasmus prees Cartias om haar geleerdheid. Kenmerkend voor haar geleerdheid was haar overtuiging dat deze in dienst van het christelijk geloof diende te st Ondanks haar activiteiten binnen humanistische kringen is Caritas Pirkcheimer vooral bekend geworden vanwege haar strijd voor het behoud van haar klooster. Een strijd die voornamelijk bekendheid heeft verworven dankzij de overlevering van het manuscript Die Denkwürdigkeiten. Ondanks dat steeds meer kloosters door Lutheraanse overheden gesloten werden, zou het St. Klara klooster Caritas overleven. Caritas Pirckheimer werd zesenzestig jaar en stierf op 19 augustus 1532, zij was toen bijna dertig jaar abdis geweest.


Revision [576]

Edited on 2013-10-31 18:57:29 by inhoudenvorm [Nathan]
Additions:
======Caritas Prickheimer======
naam="Caritas Prickheimer"
Deletions:
======Caritas Pirckheimer======
naam="Caritas Pirckheimer"


Revision [335]

Edited on 2013-02-11 15:32:16 by inhoudenvorm [Nathan]
Additions:
Caritas Pirckheimer kreeg bij haar geboorte, op 21 maart in Eichstätt, de naam Barbara Pirckheimer. Zij was het oudste kind van de patriciër Johannes Pirckheimer en zijn vrouw. Na Barbara kregen zij nog elf kinderen, waaronder de bekende humanist Willibald Pirckheimer (1470-1530). In de familie Pirckheimer waren geleerdheid en onderwijs belangrijk in de opvoeding. Op twaalfjarige leeftijd ging Barabara naar de kloosterschool van de Neurenbergse Clarissen van het St. Klara klooster. Dit klooster was een rijke instelling, bedoeld voor de dochters van rijke patriciërsfamilies. Op haar achttiende trad Barbara in het klooster en nam zij de kloosternaam Caritas aan. Na haar eigen tijd als novice werd ze leermeesteres van de novicen en de scholieren van het klooster. In 1503 werd ze gekozen als de abdis van het klooster. Caritas’ broer Willibald was een vooraanstaand figuur in humanistische kringen en hij prees zijn zuster onder zijn humanistenvrienden. Caritas zelf schreef ook brieven met humanisten, zoals met Sixtus Tucher (1459 –1507) en Conrad Celtis (1459-1508) en Desiderus Erasmus prees Cartias om haar geleerdheid. Kenmerkend voor haar geleerdheid was haar overtuiging dat deze in dienst van het christelijk geloof diende te st Ondanks haar activiteiten binnen humanistische kringen is Caritas Pirkcheimer vooral bekend geworden vanwege haar strijd voor het behoud van haar klooster. Een strijd die voornamelijk bekendheid heeft verworven dankzij de overlevering van het manuscript Die Denkwürdigkeiten. Ondanks dat steeds meer kloosters door Lutheraanse overheden gesloten werden, zou het St. Klara klooster Caritas overleven. Caritas Pirckheimer werd zesenzestig jaar en stierf op 19 augustus 1532, zij was toen bijna dertig jaar abdis geweest.
Deletions:
UITLEG OVER PIRCKHEIMER


Revision [309]

Edited on 2013-02-11 12:00:37 by inhoudenvorm [Nathan]
Additions:
======Caritas Pirckheimer======
naam="Caritas Pirckheimer"
afbeelding=""
geboren="21 maart 1467"
geboren_te="Eichstätt"
overleden="19 augustus 1532"
overleden_te="Nuremberg"
periode="Reformatie"
UITLEG OVER PIRCKHEIMER
Deletions:
======Gotthold Ephraim Lessing======
naam="Gotthold Ephraim Lessing"
afbeelding="lessing.jpg"
geboren="1729"
geboren_te="..."
overleden="1781"
overleden_te="..."
periode="Verlichting"
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) was een Duitse schrijver en filosoof en een vooraanstaande vertegenwoordiger van de Verlichting.
Veel van Lessings werk staat in het teken van verdraagzaamheid, waarvan Nathan de wijze (1779) het meest sprekende voorbeeld is. Lessing benadrukte in zijn werk de overeenkomsten tussen de verschillende gevestigde religies als een soort natuurlijke religie en pleitte voor verdraagzaamheid tussen de aanhangers van de verschillende geloven, daar iedere religie als kern dezelfde overtuiging heeft: mensenliefde.


Revision [308]

The oldest known version of this page was created on 2013-02-11 11:58:47 by inhoudenvorm [Nathan]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki