Caritas Prickheimer

Naam
Caritas Prickheimer
Pseudoniem
geen
Geboren
21 maart 1467 te Eichstätt
Overleden
19 augustus 1532 te Nuremberg

Caritas Pirckheimer kreeg bij haar geboorte, op 21 maart in Eichstätt, de naam Barbara Pirckheimer. Zij was het oudste kind van de patriciër Johannes Pirckheimer en zijn vrouw. Na Barbara kregen zij nog elf kinderen, waaronder de bekende humanist Willibald Pirckheimer (1470-1530). In de familie Pirckheimer waren geleerdheid en onderwijs belangrijk in de opvoeding. Op twaalfjarige leeftijd ging Barabara naar de kloosterschool van de Neurenbergse Clarissen van het St. Klara klooster. Dit klooster was een rijke instelling, bedoeld voor de dochters van rijke patriciërsfamilies. Op haar achttiende trad Barbara in het klooster en nam zij de kloosternaam Caritas aan. Na haar eigen tijd als novice werd ze leermeesteres van de novicen en de scholieren van het klooster. In 1503 werd ze gekozen als de abdis van het klooster. Caritas’ broer Willibald was een vooraanstaand figuur in humanistische kringen en hij prees zijn zuster onder zijn humanistenvrienden. Caritas zelf schreef ook brieven met humanisten, zoals met Sixtus Tucher (1459 –1507) en Conrad Celtis (1459-1508) en Desiderus Erasmus prees Cartias om haar geleerdheid. Kenmerkend voor haar geleerdheid was haar overtuiging dat deze in dienst van het christelijk geloof diende te staan. Ondanks haar activiteiten binnen humanistische kringen is Caritas Pirkcheimer vooral bekend geworden vanwege haar strijd voor het behoud van haar klooster. Een strijd die voornamelijk bekendheid heeft verworven dankzij de overlevering van het manuscript Die Denkwürdigkeiten. Ondanks dat steeds meer kloosters door Lutheraanse overheden gesloten werden, zou het St. Klara klooster Caritas overleven. Caritas Pirckheimer werd zesenzestig jaar en stierf op 19 augustus 1532, zij was toen bijna dertig jaar abdis geweest.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki