Spinoza

Naam
Benedictus de Spinoza
Pseudoniem
Spinoza
Geboren
24 november 1632 te Amsterdam, Holland
Overleden
21 februari 1677 te Den Haag, Holland

Biografie
Spinoza is geboren en opgevoed in de joodse gemeenschap in Amsterdam en was voorbestemd om samen met zijn broer de scheepshandel van zijn vader over te nemen. Hij heeft dat slechts kort gedaan. In 1656 werd hij verbannen (de redenen zijn niet helemaal duidelijk) en verloor hij al zijn sociale contacten in de gemeenschap. Hij bouwde een nieuwe vriendenkring op van vrijzinnige protestanten met belangstelling voor de nieuwe wijsbegeerte en voorzag in zijn behoeften door het slijpen van lenzen voor wetenschappelijke instrumenten (en wellicht giften van zijn vrienden). Spinoza was het intellectuele centrum van die kring, waarin de tradities van de openbaringstheologie werden verbonden met het cartesiaanse denken en humanistische idealen. In het vroege werk is Spinoza vooral geïnteresseerd in de zuivering van het godsbegrip van onheldere voorstellingen en daarmee ook in de zuivering van het denken. Tevens wordt dit verbonden met de verwachting dat een dergelijke zuivering heilzaam is voor de mens. Deze gedachten vormen uiteindelijk Spinoza's beroemdste werk, de Ethica. Na zijn vertrek uit Amsterdam (ongeveer 1661) wooont hij achtereenvolgens in Rijnsburg, Voorburg en Den Haag waar hij sterft. De toenadering tot het politieke centrum van de Republiek der Verenigde Provincien gaat gepaard met een toenemende belangstelling voor politieke vraagstukken. In 1670 verschijnt anoniem het baanbrekende Theologisch-politiek traktaat. Spinoza sterft aan een longaandoening. Zijn werken worden posthuum uitgegeven in het Latijn en het Nederlands.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki