Argumentatief

Stijlen

Stijl

Argumentatief

Deze stijl van religiekritiek gaat er vanuit dat de wereld slechts rationeel begrepen kan worden. Een wetenschappelijke missie om alles te kunnen verklaren ligt ervan aan de basis. Op dat punt is er geen ruimte meer voor wonderen en wordt God overbodig. Voorstanders van deze religiekritiek vinden dat we moeten stoppen met alle vormen van irrationeel geloof.

Exempla

{lijst_van_exempla}


Deze stijl van religiekritiek gaat er vanuit dat de wereld slechts rationeel begrepen kan worden. Een wetenschappelijke missie om alles te kunnen verklaren ligt ervan aan de basis. Die alomvattende verklaring zal in de toekomst noodzakelijk tot stand komen via de wetenschappelijke methoden. Op dat punt is er geen ruimte meer voor wonderen en wordt God overbodig. Mensen die deze stijl voorstaan, veelal atheïsten, gaan er van uit als we toch al weten dat wonderen noodzakelijkerwijze een wetenschappelijk en dus rationele verklaring hebben we beter nu al kunnen stoppen met alle vormen van irrationeel geloof.

Een kleine groep bestrijdt religie actief en luidruchtig. Deze groep wordt atheïsten of antitheïsten genoemd. Vanuit een wetenschappelijk ogend adagium proberen ze religie uit te bannen. De wetenschappelijkheid van hun adagium kan echter goed worden betwist, omdat het wordt ingezet als ultieme werkelijkheid, in plaats van een voorlopig best passende verklaring van observaties.Voorbeelden van Argumentatieve religiekritiek

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki