Albert Servaes

Naam
Albert Servaes
Pseudoniem
geen
Geboren
1883 te Gent
Overleden
1966 te Luzern


Albert Servaes was een Belgisch kunstenaar, geïnspireerd door religieuze thema's. Zijn stijl kan beschouwd worden als expressionistisch. Hij behoorde tot de mystieke tak van de Latemse Scholen.

In 1919 tekende hij een opmerkelijke kruisweg. Geïnspireerd door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, maakte hij van Christus een uitgemergelde figuur. Deze dramatische en rauwe uitbeelding werd niet door iedereen gewaardeerd. Er ontstond een hevige polemiek tussen voor- en tegenstanders. Behoudende Vlaamse schilders, onder aanvoering van Jozef Janssens, vonden dat de uitgemergelde Christus in strijd was met de waardigheid van de religieuze kunst. Vanwege hun goede contacten met Rome hadden zij meer invloed dan de voorstanders van de kruisweg. In 1921 werd de kruisweg op last van Rome uit de kapel verwijderd. Voor jaren bleven de kunstwerken op de achtergrond. Begin jaren 1950 werd de serie door een particulier geschonken aan de paters cisterciëncers-trappisten van de abdij Koningshoeven bij Tilburg, waar hij tot de dag van vandaag te bezichtigen is. Deze gebeurtenis heeft veel overeenkomsten met het verbod van de kruiswegstaties van kunstenaar Aad de Haas (1920-1972) in 1949.
Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde Servaes, vanwege zijn sympathieën met de Duitse cultuurpolitiek, naar Zwitserland. Hij overleed op drieëntachtigjarige leeftijd.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki