Albert Kuyle

Naam
Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer
Pseudoniem
Albert Kuyle
Geboren
1904 te Utrecht
Overleden
1958 te Utrecht


Albert Kuyle was een katholieke schrijver, dichter en journalist. Op zestienjarige leeftijd begon zijn journalistieke carrière bij het Utrechts dagblad Het Centrum. Vier jaar later debuteerde hij met de dichtbundel Seinen. In 1929 trouwde hij met Magdalena van Rees en samen kregen ze drie dochters en negen zoons.'

Kuyle was een van de oprichters van het tijdschrift De Gemeenschap - Maandschrift voor Katholieke Reconstructie (1925-1941). Dit werd het culturele brandpunt van rooms-katholieke jongeren. Hij schreef korte verhalen voor het blad, die vanwege hun functionaliteit en filmisch karakter geschaard kunnen worden onder de nieuwe zakelijkheid. Al snel ontstond er binnen de redactie onenigheid over de te volgen koers. Kuyle verliet de redactie in 1933 en richtte met zijn medestanders het concurrerende tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap (1934-1936) op, dat vanuit radicaal katholicisme overging in fascisme en antisemitisme. Ook was Kuyle actief als campagneleider en adviseur bij de fascistische organisatie Zwart Front.
Door zijn fascistische verleden kreeg hij na de oorlog een publicatieverbod en een gevangenisstraf opgelegd. Ondanks dit verbod bleef hij actief als schrijver. Zo schreef hij in De Linie (1949) een spottend artikel over de kruiswegstaties van kunstenaar Aad de Haas in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller. Hij was de leidende figuur in de hetze tegen deze kunstenaar, die bisschoppelijke veroordeling van de kruisweg tot gevolg had.
Kuyle overleed in maart 1958 op vierenvijftigjarige leeftijd.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki